Chào mừng bạn đến với L.E.T!

Thảo luận theo hướng dẫn của Chuyên gia:

Câu hỏi 1: A: Assumptions - 'giả thiêt'

- Vậy giả thiết ở đây là gì?

Câu hỏi 2: E: Evidence - 'bằng chứng'

- Những bằng chứng cho câu hỏi này là gì?

Câu hỏi 3: I: Illustrates - 'minh họa'

- Những gì minh họa cho quan điểm này?

- Hay tôi có thể dùng những minh họa gì liên quan đế công việc của mình.

Câu hỏi 4: O: Opinions - 'ý tưởng'.

- Những ý tưởng hay kết luận mà tôi có thể rút ra?

Câu hỏi 5: U: Unique - 'độc nhất'.

- Và cơ bản điều gì là độc nhất, điều gì tôi chưa từng được nghe không?

- Tôi có thể là gì với những điều này?


   Các bạn có thể xem video đầy đủ, nói về những điều đáng lưu ý khác để có được cách học hiệu quả, nhanh chóng bằng cách nhấn vào liên kết: https://www.youtube.com/watch?v=K3bA5P_-AvM   

   3 kênh tiếp nhận thông tin: hình ảnh, âm thanh, thể chất - cảm xúc. Cách ghi nhớ tốt nhất của bạn là gì? Khi bạn xem Tivi hay đọc sách

Khi bạn xem Tivi, bài giảng, sách...luôn đặt những câu hỏi dành cho các tác giả, người thuyết trình...và đòi hỏi câu trả lời, làm vậy là bạn đã lắng nghe hay xem rất tốt, rất kỹ lưỡng. Những câu hỏi giúp bạn tập trung cao độ, và nhìn thẳng vào vấn đề bạn làm rõ.

<< Văn bản >>

Hiểu thêm về việc "Đặt câu hỏi"

Theo sách NLP tập 2...

   << Viết lại thông tin liên quan từ sách>>

   Trích từ: Sách Khám phá Thiên tài trong bạn của tác giả....

Theo sách Dạy đọc nhanh

   << Viết lại thông tin liên quan từ sách>>

   Trích từ: Sách Khám phá Thiên tài trong bạn của tác giả....

Theo phương pháp của Socrat

   << Viết lại thông tin liên quan từ sách>>

   Trích từ: Sách Khám phá Thiên tài trong bạn của tác giả....